logo M-Glass Plast

M-Glass plast - okna, vchodové a interiérové dveře

Okna a vchodové dveře
Plastová a hliníková okna a dveře, okenní parapety, žaluzie a síta proti hmyzu

Zobrazit Interiéry

Dokumentace

Údržba a péče o plastová okna

Okna a dveře obsahují mechanické součásti. Ty jsou vystaveny vlivům prostředí a je třeba je nejméně dvakrát ročně zkontrolovat. V případě, že je Váš dům či byt vystaven otřesům, bydlíte v místě s vysokými výkyvy teplot v létě a v zimě, budou okna vyžadovat seřízení častěji. Seřízení okna lze objednat jako placený servisní zásah, pokud okna již nejsou v záruce. Nejedná se totiž o závadu, ale o běžné opotřebení, vzniklé vlivem okolí. (Plastové profily obsahují kovové výztuže, které pracují při změně teplot).

Běžná kontrola okna a věci na které je třeba pamatovat:
Stejně jako každá stavební část, tak i okna podléhají neúměrnému zatížení a námaze. Aby okno plnilo svoji funkci, je nutná správná péče a údržba. K dosažení trvanlivosti oken doporučujeme používat k tomu určené čistící prostředky. Na čištění rámů oken používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou a neobsahují abraziva.

V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak se nesmí k čištění používat drátěnky – umělé nebo kovové. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů. Vzniklo by nebezpečí poškození povrchové úpravy.

Údržba plastových oken

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle, proto doporučujeme následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět minimálně 2 x za rok.

- promazat gumové těsnění (speciálním prostředkem na pryž)
- přezkoušet funkčnost a promazat všechny pohyblivé části kování olejem (olej na šicí stroje)
- zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem
- zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistoty
- proveďte kontrolu kovových dílů okna, úchytných šroubů a kování

Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho, zamezí se tak poškrábání jejich povrchu. Pokud z jiných důvodů k poškrábání došlo, použijte jemné smirkové papíry a to tak, aby následující smirkový papír byl vždy jemnější než předcházející. Po přesmirkování se poškozená místa přeleští ovčí vlnou. V žádném případě však takto nemůžete postupovat u profilů, které jsou potaženy akrylovou folií s imitací dřeva nebo s povrchovou úpravou Decoroc. V tomto případě se obraťte na odbornou pomoc.

Bezpečnostní pokyny
Postarejte se o to, aby nesprávným zacházením s okny nedošlo k jejich poškození. Nikdy nepoužívejte okna jako podložku nebo k upevnění jiných předmětů. Dbejte také na to, aby stav schůdků (žebříků), ze kterých okna čistíte, vyhovoval bezpečnostním předpisům. Ve výšce buďte zajištěni bezpečnostním pásem.

na začátek stránky